Voorzichtige conclusies.

Op basis van onze interviews zijn er een aantal punten die helder lijken te worden en we graag willen delen. Deze voorzichtige conclusies moeten niet als algemeen geldend voor onze buurt worden gelezen, maar wellicht herkend u zich hierin, of juist niet. In beide gevallen horen we dat natuurlijk graag.

1. Drijfveren.

Alle geïnterviewden voelen zich verantwoordelijk voor het milieu. Dat is hun grootste drijfveer voor verduurzamen, meer dan het terugverdienen van de investering. De toename van de gasprijzen stimuleert wel het verduurzamen.
Voor de meesten is innoveren voor het milieu ook een sport, een uitdaging waar ze voor gaan. Voor één geïnterviewde heeft het ook een educatief doel: Paul F doet het in zijn huis om kennis te krijgen over de technologie, die hij elders aanlegt en verkoopt. In het algemeen geldt: Verduurzamen moet leuk zijn.

2. Elektriciteitsgebruik

Alle geïnterviewden hebben zonnepanelen of krijgen binnenkort zonnepanelen.
Sommige denken zelfs na over uitbreiding met zonnepanelen. Men is bang dat de salderingsregeling afgeschaft wordt; dat neemt de stimulans weg om verder te verduurzamen. Het kost ook nog enige moeite om een geschikte leverancier van zonnepanelen te vinden. De markt is chaotisch en men weet niet wie betrouwbaar is en wie niet. Onafhankelijke informatie wordt zeer gewaardeerd.

Over warmtepompen wordt wel nagedacht, maar bijna iedereen wacht af op de nieuwe technologisch ontwikkelingen. Datzelfde geldt voor batterijen om de geleverde energie van de zonnepanelen op te slaan.

Corona heeft ervoor gezorgd dat volwassenen en kinderen meer thuis zijn en
werken. Dat is een stimulans om eventueel extra zonnepanelen te laten leggen.

3. Isolatie huis

De meeste huizen in Nieuw Sloten zijn al goed geïsoleerd. Spuwmuur en dakisolatie is al aanwezig en als die nog niet volledig is, is de winst met extra isolatie niet gauw te maken. Er valt nog energiewinst te maken door beter glas HR +++ in de ramen en de puien en door aluminium kozijnen te vervangen door kunststof kozijnen.

4. Verkeer en elektrische auto

De meeste geïnterviewden gebruiken veelvuldig de fiets in Amsterdam. De auto wordt vooral gebruikt voor bestemmingen buiten de stad

Velen denken nog na over een elektrische auto. Ten aanzien van de aanschaf van elektrische auto’s horen we de volgende barrières:

  • Ze zijn nog te duur
  • Er zijn te weinig modellen
  • De actieradius is nog te beperkt.
  • Men kan geen laadpaal voor de deur krijgen en men is bang dat de laadpaal om de hoek te vaak al bezet zijn door andere auto's.

Een reden om een elektrische auto aan te schaffen, kan zijn dat je hem als opslag van elektrische energie kan gebruiken als de zonnepanelen meer stroom produceren dan er gebruikt kan worden.

Vaak wordt een elektrische auto door de werkgever ter beschikking gesteld als leaseauto.

5. Barrières bij de energietransitie

De meesten vinden subsidies noodzakelijk om over drempels heen te stappen. Dat is zeker belangrijk voor mensen, die minder vermogen hebben. Natuurlijk kan de overheid niet eindeloos subsidies blijven geven. Als een bepaalde actie gemeengoed wordt, dan zou de overheid deze niet meer hoeven te subsidiëren.

Het wordt als een probleem ervaren, dat je twee innovaties moet doen om
subsidie te verkrijgen: vaak is het al moeilijk genoeg om genoeg fondsen voor één project op te brengen, laat staan twee.

6. Bezuinigen op energie

Bezuinigen op energie gebeurt ook door ledlampen te gebruiken in plaats van de oude gloeilampen of spaarlampen. Daarnaast wordt ook genoemd, het lager zetten van de temperatuur in huis en het lager zetten van de temperatuur van de cv-ketel. Een energieneutraal huis, een huis dat over een jaar meer energie produceert dan het gebruikt, verwachten de meeste geïnterviewden niet binnenkort te hebben. Slechts Paul F. heeft al een energieneutraal huis.