We bestaan inmiddels uit een behoorlijke groep enthousiaste en actieve buurtgenoten. Wij komen voort uit de grotere groep "Duurzaamheidsambassadeurs" die zich sinds 2018 inzetten voor een groenere en duurzamere wijk.

We richten ons vooral op het vraagstuk van de transitie naar een aardgasvrije buurt. Hierbij gaat het om zaken zoals hoe we als bewoners kunnen participeren in de besluitvorming in de stad, maar ook hoe we als buurtgenoten kennis en ervaringen kunnen delen over hoe we onze eigen woning kunnen verduurzamen.

W.E.N.S. bestaat uit de volgende mensen:

  • Aletta Blaisse
  • Alina Sijthoff
  • Dirk Oegema
  • Frans Peters
  • Hans Roeland Poolman
  • Joke Baars
  • Nico Beumer
  • René Goossens
  • Fred Triep
  • Sjoerd Willemse

We komen in ieder geval iedere vierde dinsdagavond bij elkaar in het buurthuis Belgie (Hageland 119, 1066 SB Amsterdam). Daar bespreken we onze aankomende activiteiten en interessante ontwikkelingen in de stad (en daarbuiten). We verwelkomen graag nieuwe leden die zich bij ons willen aansluiten. Klik hier.

Het team

V.l.n.r, Nico Beumer, Frans Peters, Rene Goossens, Alina Sijthoff en Hans Roeland Poolman.

Niet op de foto Aletta Blaisse.

Activiteiten

De werkgroep komt 1x per maand (online) bij elkaar om de laatste ontwikkeling te bespreken en om activiteiten zoals de Duurzaamheidsmarkt of de Wijkraadpleging verder vorm te geven.