Raadpleging Energietransitie Nieuw Sloten

WEBINAR 28 april

Eind vorig jaar hebben we onder bewoners van Nieuw-Sloten een raadpleging uitgezet over de alternatieven voor aardgas in onze woningen. 335 bewoners hebben deze ingevuld. Daar zijn we erg blij mee.

De resultaten van de online raadpleging geven gemiddeld genomen een voorkeur voor “alternatief gas” (lees: wachten op waterstof). Maar een grote groep van 72% wil ook wel een andere oplossing overwegen. Bij deze groep heeft het all-electric scenario de voorkeur, gevolgd door een combinatie met een warmtenet. Het scenario voor een warmtenet scoort over de gehele wijk het laagst.

Er is ook gevraagd naar de argumenten voor de keuzes. Aantrekkelijk bij alternatief gas vond men de beperkte technische aanpassingen in de woningen. En met goed isoleren wordt al veel bereikt. Maar weerstand en onbegrip bij de noodzaak voor een aardgasvrij scenario zijn ook genoemd.

Bij all-electric (AE) ziet men vooral op tegen de kosten, de geluidsoverlast en de ruimte die een warmtepomp inneemt. Maar men is niet afhankelijk van derden zoals de overheid of buurtinitiatieven.

De optie voor een mix van all-electric + warmtenet geeft flexibiliteit en voorkomt de noodzaak van een warmtepomp. Het gevoel van autonomie dmv zonnepanelen en keuzevrijheid van leveranciers lijkt hierbij een belangrijke reden.

Bij een warmtenet telt de betrouwbaarheid van een collectief systeem, het gebruik van restwarmte en scepsis over warmtepompen. Wel is men huiverig voor een monopoliepositie van één enkele leverancier.

De meeste reacties zijn vooral gericht op de kosten en overlast op korte termijn. Het gevoel van urgentie t.a.v. klimaatverandering lijkt nog beperkt aanwezig en de mate van CO2-reductie wordt nog weinig meegenomen in afwegingen. Verder zijn er behoorlijk wat bewoners die het vooral zelf willen doen en tegelijkertijd ook een groep die liever iets collectiefs wil of wil afwachten.

De meerderheid van de respondenten heeft dus geen voorkeur voor het alternatief zoals aangegeven in de Transitievisie Warmte (TVW) van de gemeente. Maar tegelijkertijd is er hiermee ook nog geen consensus voor één specifiek aardgasvrij scenario.

Draagvlak creëren is essentieel. Voor bewoners is het belangrijk dat de overheid rekening houdt met de belangen van alle bewoners en niet alleen kijkt naar de makkelijkste oplossing. Zij willen invloed hebben op wat er gaat gebeuren en een keuze die niet zonder toelichting wordt opgelegd door de gemeente. Daarbij helpt het als de gemeente daarvoor ook samenwerkt met onafhankelijke experts.

We willen nogmaals iedereen bedanken die de moeite genomen heeft om de raadpleging in te vullen. W.E.N.S. wil dit de komende jaren met enige regelmaat herhalen. We blijven de ontwikkelingen volgen, maar aanvullende info, suggesties, buurtinitiatieven e.d. van uw kant zijn ook welkom. Daarnaast kan onze werkgroep nog extra mensen gebruiken.

Een uitgebreidere samenvatting en het volledige rapport zullen in te zien zijn na het webinar op 28 april op deze website en op onze facebookpagina.

Voor buurtgenoten die meer uitleg willen over de Raadpleging, geven wij woensdag 28 april een interactieve webinar over de resultaten. Aanmelden kan via het contactformulier op deze website of stuur een email naar info@wens.amsterdam.

Waarom deze raadpleging

Bekijk deze video om te zien waarom we deze raadpleging hebben opgezet en hoe deze in te vullen. Of download de flyer om het rustig na te lezen.

Tussen woorden en daden

Als bij besluitvorming de betrokkenheid van burgers serieus worden aangepakt, kan het draagvlak voor maatregelen verbreed worden en kan ook geprofiteerd worden van de kennis in de samenleving om klimaatmaatregelen wat betreft ontwerp en uitvoering zo goed mogelijk aan te laten sluiten.

Voor W.E.N.S. is het duidelijk dat de behoefte groeit om betrokken te zijn bij de keuzes in het klimaatbeleid en bij de uitvoering ervan. Op 9 april schoof Hans Roeland Poolman van W.E.N.S. (zie video rechts) aan in het webinar met Ed Nijpels over de waarde van burgerparticipatie en hoe W.E.N.S. dit voor Nieuw Sloten invulling invulling probeert te geven.

Rechts: Ervaringen en verwachtingen. Met Eva Rovers (Bureau Burgerberaad), Ingrid Lether (burgerpanel RES Regio Food Valley, Auke van Keulen (burgerpanel Sud West Fryslan, Hans Roeland Poolman (Deelnemer raadpleging warmtetransitie Nieuw-Sloten).


Burgerpanels, raadplegingen & burgerforum. Wat is er nodig voor echte betrokkenheid? Hierin spreekt Nijpels met Reint Jan Renes (Hogeschool Amsterdam) en Martien Kuitenbrouwer (Public Mediation).

Presentatie door Niek Mouter (TU Delft) over de Participatieve Waarde Evaluatie zoals gebruikt in Nieuw Sloten. Verder een gesprek met hem en Rob Rietveld (Nederlands Platform voor burger en Overheidsbeleid).

Interview van Ed Nijpels met Alex Brenninkmeijer, voorzitter van de ambtelijke commissie die recent adviseerde over burgerfora voor klimaatbeleid.Het is de aftrap van het webinar van 9 april 2021: 'Tussen woorden en daden.